[

[???????????????????????????????? ????????????????????????????????: Pembinaan ???????????????????????????????? ????????????????????????????]

Di Semenanjung Malaysia, terdapat beberapa spesies hidupan liar yang sering menjadi mangsa ???????????????????????????????? iaitu Malayan Tapir (???????????????????????????? ????????????????????????????), Kera (???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????), Babi Hutan (???????????? ????????????????????????) dan Harimau Dahan (???????????????????????????????? ????????????????????????????????).

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Jabatan PERHILITAN Semenanjung Malaysia bagi mengurangkan berlakunya kadar kematian hidupan liar akibat ???????????????????????????????? ialah mewujudkan ???????????????????????????????? ????????????????????????????. ???????????????????????????????? ???????????????????????????? merupakan mekanisma jalanraya yang dinaikkan lebih tinggi berbanding jalanraya biasa bagi memudahkan hidupan liar melalui bahagian bawah ???????????????????????????????? ???????????????????????????? tersebut. ???????????????????????????????? ???????????????????????????? juga berfungsi menggabungkan dua kawasan hutan bagi memudahkan hidupan liar mencari makanan di kawasan hutan bertentangan tanpa perlu melintas kawasan jalanraya. Oleh itu, risiko hidupan liar tersebut dilanggar kenderaan adalah rendah.

???????????????????????????????? ???????????????????????????? telah dibina di 3 lokasi koridor hidupan liar iaitu di Sg. Deka, Terengganu; Sg. Yu, Pahang dan di Gerik, Perak. Jabatan PERHILITAN ingin kongsikan gambar ???????????????????????????????? ???????????????????????????? untuk informasi bersama.