[penguatkuasaan Undang-undang Oleh Jabatan Perhilitan]

[PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG OLEH JABATAN PERHILITAN]

Jabatan PERHILITAN bertanggungjawab untuk penguatkuasaan akta yang tersenarai di bawah bagi melindungi spesies hidupan liar:

i. Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716]
ii. Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 [Akta 686]
iii. Akta Taman Negara 1980 [Akta 226]
iv. Enakmen Taman Negara Kelantan 1938, No 14
v. Enakmen Taman Negara Pahang 1939, No. 2
vi. Enakmen Taman Negara Terengganu 1939, No. 6