[akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [akta 716]]

[AKTA PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR 2010 [AKTA 716]]

Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716] merupakan akta yang menggantikan Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 [Akta 76].

Akta ini merangkumi penguatkuasaan berkaitan pemuliharaan hidupan liar:
i) Kehendak bagi lesen, permit dan permit khas
ii) Import, eksport dan eksport semula hidupan liar
iii) Pemburuan, menyimpan hidupan liar dan kesalahan-kesalahan
iv) Perniagaan hidupan liar (pet shop, restoran, kedai ubat, dll)
v) Rezab hidupan liar dan kawasan perlindungan hidupan liar