Orang Asal Bateq Menggunakan Rakit Buluh Sebagai Pengangkutan

Orang Asal Bateq menggunakan rakit buluh sebagai pengangkutan utama mereka di sungai.